Vad är en optiker?

15 juli 2019 jonas olsson
image

Enligt svensk myndighetsdefinition så betyder optometri ”kunskaper om människans ögon, syn, synsystem och synprocesser/perception, samt hur inre och yttre faktorer påverkar synen.” Det låter lite invecklat men i enkla ordalag så definieras begreppet som kunskaper om människornas ögon. En optiker är en person som har studerat optometri och kan utföra synundersökningar samt ställa en diagnos och ge personliga råd till sina klienter.

En optiker kan arbeta på ett sjukhus eller så kan denna vara anställd i en butik som förutom synundersökningar även säljer glasögon.

 

En legitimerad optiker

En legitimerad optiker har avslutat en utbildning inom optometri och fått examen. Denne är ansvarig för att ge råd om hur ofta en synundersökning bör göras samt att utföra den enligt alla gällande föreskrifter.

Undersökningen är individuell och får inte vara baserad på en förväntad försäljning av glasögon eller linser. I Sverige gäller det följande regler för synundersökningar som måste utföras varje år:

    –    Upp till 18 år – med korrigerat synfel eller med samsynsproblem

    –    Över 65 år – med och utan synfel och samsynsproblem

Har du linser behöver du få ett individuellt schema över när du ska besöka en optiker.

 

Välj en optiker nära dig

 Behöver du en optiker i Södertälje eller på en annan ort behöver du inte känna dig orolig. Idag finns det legitimerade optiker i varje kommun i Sverige. Oftast behöver man bara gå till en affär som säljer glasögon och boka en synundersökning på plats. Har affären inte en anställd optiker på plats samarbetar den oftast med en som kan komma vid behov. Köp aldrig glasögon utan en utförd synundersökning. Se även till att undersökas av en legitimerad optiker. Sist men inte minst – välj gärna en optiker nära ditt hem eller din arbetsplats. På det sättet kommer du att ha det lätt att ta dig till optikern vid den årliga undersökningen eller vid behov.

Fler nyheter