Intresserad av hur bergsförstärkning i Stockholm fungerar?

27 mars 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Som entreprenör kanske du inte är bekant med begreppet bergsförstärkning och hur det fungerar i Stockholm. Men med den ökande utvecklingen i staden – från stora byggprojekt till vägunderhåll – används denna speciella process oftare än du kanske tror. Bergsprängning är ett kraftfullt verktyg som gör det lättare att forma och bryta stora stenbitar till mindre bitar utan att förlita sig på tunga maskiner. Så fortsätt läsa om du är intresserad av att få veta mer om vad som ingår i processen för bergsprängning i Stockholm!

 

Sprängning av berg i Stockholm är en process i två steg: först placeras sprängämnen strategiskt i berget för att bryta sönder det. Därefter används specialiserade maskiner för att flytta de trasiga bitarna och forma dem på lämpligt sätt. De maskiner som används varierar beroende på storleken på de stenar som bearbetas – till exempel kan stora plattor kräva tunga maskiner som t.ex hydrauliska klyvmaskiner eller jackhammare. Mindre stenar kan sorteras med hjälp av grävmaskiner, bulldozers och andra mindre maskiner.

Bergsprängning

De vanligaste aktiva ämnena

De sprängämnen som oftast används vid bergsprängning i Stockholm är dynamit, ammoniumnitratbrännolja (ANFO) och slurry. Dynamit är en högexplosiv blandning av nitroglycerin, sågspån och andra ingredienser som används för att bryta stora stenar i mindre bitar. ANFO är ett relativt svagt explosivt ämne som består av 93 % ammonium.

 

När bergförstärkning i Stockholm utförs är säkerheten av yttersta vikt. Det innebär att processen måste skötas av experter som har erfarenhet av sprängämnen och vet hur de ska användas på ett säkert sätt. Dessutom måste vissa bestämmelser följas för att skydda både arbetstagare och åskådare från eventuella skador. Slutligen måste alla sprängningsarbeten ha ett tillstånd från den lokala myndigheten innan de kan påbörjas. När tillståndet väl är utfärdat är det viktigt att följa alla deras bestämmelser för att se till att alla är säkra under hela processen.

 

 

Fler nyheter