Öka förutsättningarna för en drömpension genom att hålla koll på avsättning till tjänstepension

01 juli 2022 Cecilia Olsson

editorial

Pensionen är något som kan locka till drömmar om sovmorgnar varje dag, långa resor utanför högsäsongens stress och trängsel samt all tid i världen till att ägna sig åt en hobby. För att det ska kunna bli verklighet så kan det krävas en del koll på pensionssparandet. Pensionen innebär dessvärre ofta en rejäl inkomstsänkning, men med bra planering och sparande är det möjligt skapa de bästa förutsättningarna för en bekväm pensionstid.

Det är bra att ha flera olika sparanden

Alla som arbetat/arbetar eller bor/har bott i Sverige har rätt till den allmänna pensionen. Denna pension grundas på alla inkomster som man har betalat skatt för och varje år avsätts 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomst man har. Att leva på endast denna pension är dock något som kan leda till stora ekonomiska utmaningar för många, därför är det viktigt att komplettera den allmänna pensionen med privat sparande och se till att avsättning till tjänstepension sköts så länge man har en anställning. 

avsättning till tjänstepension

Håll koll på att din avsättning till tjänstepension sköts utan avbrott

Så länge du har en anställning och arbetar så betalar arbetsgivaren i regel in pensionspremien till tjänstepensionen. Om du däremot får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning så betalar arbetsgivaren inte in pensionspremien. Under den perioden är det istället möjligt att ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen från Afa Försäkring, som då betalar in pensionspremien istället.

Vem har rätt till premiebefrielseförsäkring? 

Afa Försäkrings premiebefrielseförsäkring gäller för den som är kooperativt anställd arbetare, privat anställd arbetare, kooperativt anställd tjänsteman född efter 1980 inom handeln samt företagare som har tecknat egen försäkring. Denna försäkring ger trygghet genom att premien hela tiden blir betald som den ska även när man av någon anledning inte kan arbeta. På www.afaforsakring.se är det möjligt att läsa mer om Afa Försäkrings premiebefrielseförsäkring samt ansöka om om pensionsavsättning från den.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://hus-bloggaren.se/

https://hus-bloggar.se/

https://husnews.se/

https://bygg-ideer.se/

https://familje-bostaden.se/

https://familjens-hus.se/

https://hemmafixaren.se/

https://hemmet-tomten.se/

https://hus-hem.se/

https://hus-sidan.se/

https://villa-posten.se/

https://villa-sidan.se/

Fler nyheter