Från säkerhetsdörrar och övervakning till ett starkt civilsamhälle

04 juli 2022 Mikael Barani

editorial

Vi lever dessvärre i ett land där skjutningar har blivit vardag och där tryggheten har seglat upp i topp som de viktigaste frågorna för svensken. Det är lite svårt att ta in detta då Sverige och våra grannar i Norden av tradition har varit trygga länder. Det är hitåt omvärlden har blickat för att se förebilder i hur man skapar stabila samhällen.
Nåväl, inget är beständigt förutom förändringarna och numera får man rikta blicken annorstädes om man vill finna förebilder för hur man skapar stabila samhällen.

Återskapa trygghet

Dessvärre underlättar detta inte i vardagen för många svenskar som har upptäckt att det numera gäller att själv ta ansvar för sin säkerhet i vardagen. En allt mer överarbetade polismyndighet, där vi får allt färre poliser per 100 000 invånare, hinner helt enkelt inte med allt som händer och fallen läggs på hög.

Ett första steg, en trend som har blivit att mer tydlig under de senaste åren, är att man ser om säkerheten i hemmet. Allt fler hus skyltar till exempel med plakat om larm och bevakning. Gamla vanliga dörrar får också allt oftare ge vika för mer robusta säkerhetsdörrar som blir ytterligare ett lager i vägen för den hugade våldsverkaren eller inbrottstjuven.

säkerhetsdörrar

Frågan är om och när utvecklingen vänder. Alla som har rest runt lite i världen vet hur trist det är i länder som tidigare har sett den utvecklingen som Sverige befinner sig i nu. Länder där tomter omges av höga murar eller stängsel och skyltar som deklarerar att den som försöker ta sig över dessa kan vänta sig beväpnad respons.

Det är en trist utveckling och dessvärre är det upp till oss alla att vända den. 
Vägen framåt ligger i ett starkt civilsamhälle där vi tar tillbaka det sociala samspelet från den så kallade statsindividualismen som uppenbarligen inte längre hänger med i svängarna.

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://serviceöversikt.se/

https://bra-service.se/

https://servicenews.se/

https://alltomservice.se/

https://entredjehand.se/

https://service-bloggen.se/

https://service-firman.se/

https://service-tidningen.se/

https://service-tips.se/

https://servicefirmor.se/

https://serviceposten.se/

https://skandinaviskservice.se/

Fler nyheter