En förskola i Svedala som uppmuntrar till lärande i naturen

02 september 2020 Cecilia Olsson

Att våra barn ska vara lyckliga är för de allra flesta en prioritet. Barn ska få en trygg uppväxt där de kan må bra och utvecklas tillsammans med familjen såväl som tillsammans med andra barn i samma ålder. Därför är deras första tid i en skolmiljö väldigt viktigt för att de ska få en positiv introduktion samt möjligheten att ta till sig information och umgås med andra. 

En stillasittande vardag är skadligt för barn och vuxna

Två stora bekymmer som finns idag både bland vuxna och barn är övervikt och miljöproblem. Även fast det låter som två helt skilda saker så kan de sammanlänkas och vara något som barnen kan lära sig om för att motverka en försämring av samhällsproblemen. En stor del i att även barn lider av fetma i dagens samhälle är på grund av allt stillasittande. Om rörelse inte är en naturlig del i vardagen så kan det snabbt leda till övervikt och försämrad hälsa. 

Förskolor som uppmuntrar en hälsosam och hållbar livsstil 

Idag finns det skolor som arbetar med Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur. Det innebär att barnen till stor del får lära sig väldigt mycket utomhus där ett nyttigt band till naturen kan uppstå. Till exempel kan barnen få lära sig att källsortera, återanvända och kompostera för att förstå vikten av hållbarhet. De kan dessutom få lära sig att odla för att lättare kunna förstå hur kretsloppet fungerar. Genom att barnen tidigt får lära sig hur fantastisk men ändå skör naturen är så kan de växa upp med ett hälsosamt förhållningssätt till natur och friluftsliv.

En trygg och utvecklande miljö för barnen

En förskola i Svedala som arbetar mycket med utomhuspedagogik, friluftsliv och upplevelsebaserat lärande är Skabersjöskolan. Där arbetar de för att barnen ska kunna vara nyfikna, trygga och friska. Barn som trivs i naturen rör sig i regel mer samt lär sig hur den fungerar, det leder till en framtid där både människor och jord kan må bättre. 

Fler nyheter