Dags för en trädbesiktning i Malmö 

27 juli 2021 william eriksson

Växter, blommor och buskar lever i allra högsta grad. Så även träden. De växer, frodas och ger oss syre och frukt. Det lever och andas på sitt eget sätt. Men precis som vilket levande ting som helst kan ett träd bli sjukt och till och med dö. Trädet kan emellertid inte tala och därmed inte heller berätta för sin trädgårdsägare vad som är problemet. Men det finns en typ av människor som faktiskt kan tala med träd. Det är arborister. 

Tolka nu ovanstående rätt. Det är inte så att arboristen har ett verbalt samtal med trädet som pratar tillbaka, likt trädet i Pocahontas. Men det är ändå någon slag kommunikation som äger rum mellan arborist och träd under en trädbesiktning. Det är då arboristen får veta hur trädet mår. Det är besiktningen som avgör om trädet har kraft att leva vidare, och vad som i så fall måste göras. Eller om det helt enkelt gått så långt att lidandet måste få ett slut. 

Vad behöver trädet? 

Alla som har en trädgård med träd borde låta utföra trädbesiktningar. Det gäller även dig. Ja, du där. Du som sitter nere i Malmö och läser detta. Du har minst ett träd i trädgården som behöver tas om hand. Du vet att du vill att trädet ska få växa, bli majestätiskt och bära frukt. Men vet du egentligen vad trädet behöver? 

Efter en trädbesiktning i Malmö kan du få svaret. Av en person som talar med träd. Någon som lyssnar när trädet på sitt eget sätt berättar om det blivit angripet av röta eller ohyra. Någon som vet vad trädet behöver för att överleva och inte bli en belastning för sig själv eller dig som ägare. Svara ärligt på den här frågan. När besiktigade du egentligen ditt träd senast? Det är nog dags nu. 

Fler nyheter