trampolinsyd.se

Här försöker vi ge dig råd om ditt nästa köp

Buller och akustik bör mätas

Höga ljud och buller kan vara verkliga störningsmoment. Bor man intill en väg eller järnväg vänjer man sig ofta vid en viss ljudnivå. Men man kan vidta åtgärder för att minska buller, och det första man gör är förstås att mäta upp hur hög ljudnivån verkligen är. Man kan anlita ett företag som professionellt gör ljudmätningar. För t.ex. akustikmätningar i Skåne är ett bra länktips: http://jupiterakustik.se/

 

 

Störande grannar

Vi har alla läst i tidningar om konflikter som kan uppstå mellan grannar, där folk blir störda av för höga ljudnivåer i huset. Det kan vara en TV som står på med mycket hög volym, men det kan också vara musikinstrument och ljudanläggningar som grannarna retar sig på. Det är ofta en subjektiv bedömning hur mycket oväsen det förs från olika aktiviteter, och det kan vara bra att ha det klart uppmätt och dokumenterat. Det blir ofta en bra utgångspunkt för en seriös diskussion.

 

Förebygga hörselskador

Det kan också vara exempelvis en maskin som har en väldigt hög ljudnivå, och när man har kollat upp den kan man lättare välja rätt åtgärder. Sådana kan till exempel vara att förse vissa maskiner inom industrin med huvar eller att man anskaffar hörselskydd som är avpassade för situationen. Som arbetsgivare har man ansvar för att personalen inte utsätts för hörselskadliga bullernivåer. Därför är det bra att låta ett företag mäta upp ljudet med en bullerdosimeter.

 

Byggföretag beställer ljudkontroll

När man bygger ett nytt hus, är materialval i fokus, så att man får miljön så tyst som möjligt. Man mäter bland annat upp akustiken och ljudet som hörs när man går över golvet. Det görs alltså uppmätning av luftljuds- och stegljudsisolering, och det görs efterklangsmätning. Det kan också gälla mätning av buller som kommer utifrån. Dessa värden dokumenteras, och man kan som hyresvärd visa att man har fullgjort sina skyldigheter.